Obs Emmermeer is een openbare basisschool in de wijk Emmermeer. In ons gebouw is ook een voorschool (2,5 tot 4 jaar) gevestigd. Op deze website vindt u algemene informatie over onze school en ons onderwijs. Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op of wandel even binnen. U bent van harte welkom!

Brede ontwikkeling

Iedereen is welkom

Alle mensen zijn gelijkwaardig. Daarom staat Obs Emmermeer open voor alle kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten.
Het maakt niet uit welke levensbeschouwing, sekse, nationaliteit of sociale achtergrond zij hebben. Iedereen is welkom!


Brede ontwikkeling

Op Obs Emmermeer vinden wij het belangrijk dat kinderen zich breed kunnen ontwikkelen.
Onze eerste focus ligt op het aanleren van een (extra) brede woordenschat, zorgen voor goed taal-leesonderwijs en het bieden van een gevarieerd aanbod voor wat betreft rekenen. 
Niet alleen de basisvaardigheden zijn voor ons speerpunten. Een goede sociaal-emotionele basis voor ieder kind is voor ons ontzettend belangrijk.
Daarnaast bieden wij op diverse momenten gedurende de week activiteiten aan die goed aansluiten bij onze leerlingpopulatie.
Zo bieden wij aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek geintegreerd aan.
Ook is er voldoende ruimte voor creatieve ontwikkeling en werken wij aan digitale geletterdheid.
 

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden