Algemene informatie

Schooltijden

De school begint om 08.30 uur. Vanaf 8.15 uur is er voor groep 3 t/m 8 een inloopmoment. Groep 1 en 2 blijven op het plein tot de bel gaat en gaan dan in de rij staan om naar binnen te gaan. Is uw kind ziek? Belt u dan tussen 08.00 en 08.30 uur de school (0591-659896). U wordt doorverbonden met de centrale. De centrale neemt de ziekmeldingen aan.

Wij werken met een '5-gelijke-dagen-model'. Dat houdt in dat we de volgende lestijden hanteren:
Groep 1 t/m groep 8: maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 14.00 uur
Alle kinderen eten tussen de middag op school.
 

Vakantieregeling schooljaar 2023-2024

Start schooljaar:                     4 september 2023

Studiedag:                               13 oktober 2023 (gehele dag)

Herfstvakantie:                       23 t/m 29 oktober 2023

Studiemiddag:                        15 november 2023 (gehele dag)

Kerstvakantie:                        25 december 2023 t/m 7 januari 2024

Voorjaarsvakantie:                19 t/m 25 februari 2024

Goede vrijdag:                        29 maart 2024

Paasmaandag:                       1 april 2024

Meivakantie:                           22 april 2024 t/m 5 mei 2024

Hemelvaart en vrije dag:      9 en 10 mei 2024

Pinkstermaandag:                 20 mei 2024

Studiedag:                               19 juni 2024

Zomervakantie:                      19 juli 12.00 uur t/m 1 september 2024

 

 

 

 

 

 

 

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden