Algemene informatie

Schooltijden

De school begint om 08.30 uur. Vijf minuten voor aanvang van de lessen gaat de bel en gaan de kinderen naar de klassen. De kinderen van groep 1 en 2 mogen vanaf 08.15 uur in hun klas worden gebracht. Is uw kind ziek? Belt u dan tussen 08.00 en 09.00 uur de school (0591 659 896).

Wij werken met een continurooster. Dat houdt in dat we de volgende lestijden hanteren:

Groep 1 en 2: maandag en vrijdag tot 12 uur, dinsdag en donderdag tot 14.30 uur en woensdag tot 12.15 uur.
Groep 3 en 4: maandag, dinsdag en donderdag tot 14.30 uur, vrijdag tot 12 uur en woensdag tot 12.15 uur.
Groep 5 t/m 8: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot 14.30 uur en woensdag tot 12.15 uur.
 

Vakantieregeling schooljaar 2020-2021


Herfstvakantie:                      10 t/m 18 oktober 2020

Kerstvakantie:                        18 december 12 uur 2020 t/m 3 januari 2021

Voorjaarsvakantie:                20 februari t/m 28 februari  2021

Goede vrijdag:                       2 april 2021

Paasmaandag:                       5 april 2021

Koningsdag:                            27 april 2021

Meivakantie:                           1 mei t/m 16 mei 2021

Pinkstermaandag:                  24 mei 2021

Zomervakantie:                      10 juli t/m 22 augustus 2021

Studiedagen waarbij de kinderen vrij zijn staan genoemd in de agenda.

 

 

 

 

 

 

 

© 2021 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden