Emmermeermethode

Emmermeermethode

Op onze school werken wij volgens de 'Emmermeermethode'. Deze methode gaat uit van onze 'Gouden Regels', vanuit de waarden veiligheid, respect en verantwoordelijkheid.
Daarbij horen de volgende regels die op school gehanteerd worden:

  • We accepteren elkaar zoals we zijn
  • We luisteren naar elkaar
  • We lopen rustig en praten zacht
  • We helpen elkaar altijd
  • We praten met elkaar bij een ruzie
  • We gaan zuinig om met alle materialen en gebruiken het waarvoor het bedoeld is

Tijdens onze schooltijden gelden bovenstaande regels en handelen wij daar naar. In de regels staat bewust het woord 'we' nadrukkelijk genoemd: de regels gelden voor iedereen, zowel leerlingen als leerkrachten. In gezamenlijke verantwoordelijheid handelen we naar de regels en spreken we elkaar aan op het (niet) naleven van deze regels.

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden