Nieuwe ouders

Nieuwe ouders/verzorgers heten we van harte welkom!

Zodra uw kind vier jaar is, mag het naar school. U kunt uw kind al inschrijven voor de basisschool vanaf 2,5 jaar.
Het is gebruikelijk dat nieuwe ouders/verzorgers een afspraak maken met de locatiedirecteur.
In dit gesprek geeft de locatiedirecteur informatie over school en hebben de ouders gelegenheid om vragen te stellen.
Het eerste bezoek aan school wordt afgesloten met een rondleiding door school en zo mogelijk een kennismaking met de toekomstige leerkracht(en) van de leerling(en).
Wanneer ouders/verzorgers gescheiden zijn en niet meer bij elkaar wonen, is het van belang dat beide ouders/verzorgers goed op de hoogte kunnen blijven van de ontwikkeling van hun kind. Daarvoor hanteert obs Emmermeer het protocol 'gescheiden ouders', waarin verantwoordelijkheden van school en de ouders wordt beschreven.

Voordat uw kind vier is, mag het alvast op bezoek komen. In overleg wordt dan een afspraak gemaakt over de dagen waarop het kind komt kennismaken. Van leerlingen die al op een andere basisschool hebben gezeten, ontvangen wij van de "oude" school een uitschrijfformulier en een onderwijskundig rapport. Meestal wordt met de toeleverende school nog contact opgenomen voor meer informatie. Een klasgenoot zorgt de eerste schooldag voor een rondleiding en maakt het nieuwe kind wegwijs in school.

© 2021 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden