Informatievoorziening

Contact met ouders vinden wij erg belangrijk. We houden u graag zo veel mogelijk op de hoogte van het reilen en zeilen binnen onze school.
Dat doen we persoonlijk, maar ook via de app Social Schools. 


Via Social Schools ontvangt u informatie over activiteiten, tienminutengesprekken, vakanties, nieuwsbrieven enzovoort.
Ook krijgt u via deze app middels blogs regelmatig een kijkje in de dagelijkse praktijk en de groep van uw kind!
Social Schools werkt met een beveiligde omgeving en is alleen toegankelijk voor geregistreerde ouders/verzorgers.
Wij kiezen er als school zijnde bewust voor om de informatievoorziening zoveel mogelijk digitaal te doen.
Het scheelt kopieerwerk en daarnaast is het duurzamer door minder papierverbruik

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden